22/03/2018
Facebook Twitter RSS

Ambassade van de Noordzee

PERSBERICHT – 6 maart 2018

De Noordzee krijgt een stem en eigen ambassade in Den Haag

In de Ambassade van de Noordzee krijgen de dingen, planten, dieren en mensen in en rond de Noordzee een stem. Van 1 maart tot en met 28 juni wordt in de Ambassade gebouwd en gewerkt aan een pleidooi namens de Noordzee. Het proces is te volgen op www.ambassadevandenoordzee.nl en begint met een oproep. Op 29 juni 2018 wordt het pleidooi gepresenteerd in Den Haag en overhandigd aan de Tweede Kamer.

 

Onderzoek naar onze relatie met de zee

Wat is in 2018 onze relatie met onze grootste publieke ruimte? Hoe verbeteren we onze relatie met de Noordzee, ten gunste van menselijk en niet-menselijk leven en dat van toekomstige generaties? Dit zijn de onderzoeksvragen die in de Ambassade van de Noordzee aan bod komen. Initiatiefnemer Thijs Middeldorp zegt hierover:

“De zee verwondert en voedt ons, en roert zich altijd, op allerlei manieren. Met dit project geven we een stem aan de onzichtbaren belangen van vissen, vogels en algen. En we onderzoeken de rol en invloed van diverse andere deelnemers: wat zeggen de windmolens, vissers en havens? De afgelopen jaren hebben we vanuit het Parlement van de Dingen geleerd hoe we antwoorden kunnen formuleren op dit soort vragen.”

“Juist in het jaar waarin de Rijksoverheid werkt aan een beleidsvisie op de zee voor de periode tot 2030, willen wij bijdragen aan de dialoog door zoveel mogelijk stemmen, ideeën en inzichten te laten klinken in het gesprek over de toekomst van de Noordzee, ” aldus Floris van Hest, directeur van Stichting de Noordzee en partner van de Ambassade.

 

Open podium voor gesprekken tussen mensen, dingen, dieren en planten.

De Franse denker Bruno Latour schrijft in 1991 voor het eerst over het Parlement van de Dingen, en nodigt anderen uit om het Parlement op te richten. Op 23 september 2015 is het Parlement van de Dingen opgericht in de Blauwe Sterrenzaal van Natura Artis Magistra, te Amsterdam.

 

Oproep

Vanaf 1 maart kan iedereen meedoen met de opbouw van de Ambassade door een motie in te dienen: ideeën, statements, suggesties, inzichten, oproepen en gesprekspunten. Deze moties kunnen hoop bieden, blijdschap of boosheid bevatten, poëtisch of juist wetenschappelijk zijn, maar bovenal dienen zij het onderzoek in beweging te zetten. Meedoen kan via dit formulier.

 

Initiatiefnemers en partners

De Ambassade van de Noordzee is een initiatief van het Parlement van de Dingen en wordt gebouwd door Stroom Den Haag, Stichting De Noordzee, Building Conversation, The Ponies en Waag Society, met steun van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Gemeente Den Haag, Mondriaan Fonds en Bank Giro Loterij Fonds.  

 

||||||||||||||||

Noot voor redactie: contactpersoon is Saar van Blaaderen | 06-41283740 | info@theparliamentofthings.org | Beelden op verzoek beschikbaar. 

Meedenken over media

Ouders en kinderen (8 t/m 12): we zoeken meedenkers! In ruil voor de laatste inzichten, lessen en tips over mediagebruik.

Afstudeerstudente Maria Barmentlo studeert Communication and Multimedia Design op de Hogeschool van Amsterdam en doet onderzoek naar de invloed van social media op kinderen (8 tot 12 jaar), samen met Partizan Publik en Driebit. Dit onderzoek gaat vooraf aan het ontwikkelen van een training en applicatie die kinderen bewuster maakt van de invloed van sociale media.

Voor dit onderzoek is zij op zoek naar mensen uit de doelgroep 8 tot 12 jaar. In de vorm van een interview wil zij meer leren over hoe kinderen social media en hun smartphone gebruiken, hoe(veel) zij met vrienden en ouders praten over social media en hoe zij zich voelen over dit gebruik.

Naast een onderzoek bij de doelgroep gaat zij ook ouders of docenten interviewen. Zo wil zij onderzoeken hoe zij het media gebruik van kinderen ervaren, hoe ze deze technologie meenemen in de opvoeding van kinderen en welke effecten zij bij kinderen observeren.

We horen het graag als jij, je kind of een bekende interesse heeft om mee te doen. Aanmelden kan via info at partizanpublik punt nl.

Avec Bruno Latour

On the occasion of Bruno Latour’s visit to Amsterdam, The Parliament of Things hosts a special Assembly. We welcome 15 people to participate in the assembly and to experience talking from the perspective of a thing. Building Conversation, a collective of artists proposing different ways of speaking, will guide the participants through the session.

The Assembly is sold out, but we will publish the minutes of the meeting. 

Date: 28 November 2017 | Time: 16:00 – 19:00 (diner included) | Location: Veem House for Performance

Into The Great Wide Open

Into The Great Wide Open (ITGWO) is a multi-day, pop-cultural festival on the Wadden Islands that features music, art, literature and film. The festival aims at several generations of progressive arts enthusiasts, and is organised by a non-profit foundation, with a team of professionals from all sectors of the creative industries. ITGWO is a leader in the field of responsible, sustainable production, and wants to be a driving force of change in this area.

September 3th the festival presents the program ‘We Water’ about our rights and obligations regarding water. On behalf of the Parliament of Things, Thijs Middeldorp tells about the Embassy of the North Sea, which will be established in The Hague in 2018. Continue reading

Welcome to the Village

During the festival Welcome to The Village we went to talk with a tree on the festival site for a hundred hours, in the context of our Parliament of Things. Click here for an impression.

[beeld: Michiel Cotterink. Video: Michiel Landeweerd]

nieuw tijdperk

Het Parlement van de Dingen bouwt 21 dagen lang aan een parlementair decor in de Amsterdamse Stadsschouwburg, tijdens het Holland Festival in 2017. Volgens sommigen leeft de mensheid inmiddels in het Antropoceen: het tijdperk waarin de aarde gevolgen ondervindt van menselijke activiteit. Bij dit nieuwe tijdperk hoort een nieuwe politiek. Drie weken lang is de Stadsschouwburg de plek waar we posthumanistische politiek in de praktijk gaan brengen. Met onder meer: elke dinsdagavond een presentatie; tentoonstelling en een workshop waarin we werken aan het handboek van het Antropoceen.

Continue reading

Herdenken en vieren


Stilstaan, luisteren, ontroerd en verwonderd raken in de huizen, theaters, musea en aan al die tafels, nadenken en zwieren door de stad op 4 en 5: www.4en5meiamsterdam.nl

De stad herdenkt en viert met Herdenkingen, Theater Na de Dam, Concerten, Open Joodse Huizen + Huizen van Verzet, Vrijheidsmaaltijden, Bevrijdingsfestivals, Rondleidingen, Films, Lezing & Debat en Tentoonstellingen.

Samengesteld door al die herdenkingscomites + en theaters, musea, huizen als Koninklijk Theater Carré, Museum Perron OostFrascati,Verzetsmuseum Amsterdam, De Nieuwe Liefde Het Concertgebouw Amsterdam Sociëteit SEXYLAND, buurthuizen, en vele vele anderen.

DDW 2016: Family Tree

schermafbeelding-2016-10-04-om-13-06-09

ON SHOW, 22 October till 30 October 2016: visit our Parliament of Things at the Dutch Design Week 2016: an intriguing new political structure where non-humans are represented as well – and by themselves, no less. A place of dialogue between animals, plants, things and people, a place of conflicting interests and evolving ideas for the future. Our special guests: 7.000 beech trees.

DE Unie en de toekomst

De groenste club

De Duurzame Energie Unie is de groenste club* van Nederland: 10.000 leden hebben samen 450 opwek-locaties (zon, wind) waarmee 300.000 huishoudens van Hollandse groene stroom kunnen worden voorzien. DE Unie is een coöperatie, met 29 aangesloten leden, waaronder Amsterdam Energie, Zeeuwind en Texel Energie. De komende jaren gaat DE Unie met meer leden en coöperaties zorgen voor nog meer nieuwe opwek-locaties. Partizan Publik denkt dit najaar mee over de communicatie- en campagnestrategie. (* volgens onderzoek van Greenpeace, Consumentenbond en anderen.)

Wereldclub

Sinds 1948 steunt het UAF hoger opgeleide vluchtelingen bij hun studie en het vinden van een baan op niveau. Het UAF is de oudste vluchtelingenorganisatie in Nederland. In november 2016 start het UAF een programma waarin 1.000 vluchtelingen-studenten en Nederlandse studenten samenkomen rond studie- en werkvraagstukken en deelnemen aan een rijk cultureel en maatschappelijk programma dat Partizan Publik samen met het UAF ontwikkelt.