21/02/2020
Facebook Twitter RSS

Over

Onze werkgemeenschap denkt, droomt en sleutelt mee aan een goed functionerende publieke en politieke ruimte, waarin ideeën ontstaan die bijdragen aan een mooiere, betere en rechtvaardiger wereld. Met humor, nieuwsgierigheid, zelfspot en, als nodig, provocatie maken we intelligente verbindingen tussen mensen, dingen, organisaties en onderwerpen. Steeds met het doel om onze menselijkheid te bevragen, onderzoeken, verlichten en verbeteren.

Hoe: van idee naar vorm

We bewegen tussen diverse werk- en cultuurvelden: zijn soms in de debat- of theaterzaal, daarna in de bestuurskamer, dan weer in het bos of op het plein en festival. We zien voor ons een rol weggelegd om verbindingen te maken tussen al die publieke ruimtes én om nieuwe (tijdelijke) publieke en politieke ruimtes te creëren waarin we op zoek gaan naar antwoorden, nieuwe verhalen, ontmoetingen en oplossingen. Daarbij kijken en denken we aan de hand van drie lenzen: erfgoed, natuuren werk, waarvan de laatste in onze huidige praktijk nog het minste profiel heeft.

Wat: Medium is the Message

De vorm waarmee we een verhaal vertellen, onderzoeken of op de agenda zetten, bepaalt voor een belangrijk deel de boodschap. De afgelopen tien jaar voerden we vanuit Partizan Publik allerhande projecten uit, in opdracht of op eigen initiatief. Deze activiteiten zijn te plaatsen onder de noemers: campagnes, communicatieopdrachten, evenementen, debat & programma en kunstprojecten.

Selectie van ons werk:

Directie van het Amsterdams 4 en 5 mei comité, aansturing van programma met 300 activiteiten, 150.000 bezoekers | Zelfbouwcampagne voor de Gemeente Amsterdam | Refugees@Campus, in opdracht van UAF | Promotie Gemeenteraadsverkiezingen 2014, Gemeente Amsterdam | Lancering Movember in Nederland, voor en met het Nederlands Kanker Instituut | Mokum, Beyroutes: stadsgidsen voor Amsterdam en Beirut | Aanschaf en verbouw van een huis in Detroit | Atelier aan de Middendijk: oprichting van een kunstatelier in de Groningse Noordpolder | Parlement van de Dingen. Verbeeldingsonderzoek naar de relatie tussen mens en ‘natuur’ | Ambassade van de Noordzee. Meerjarige casus vanuit het platform Parlement van de Dingen | Plaatsing van een Irakees autowrak op het Leidseplein in Amsterdam | Oprichting Amsterdam Energie, energie coöperatie voor Amsterdammers | Werkplek de Open Coöp | Polikliniek voor Liefdesverdriet, in samenwerking met VU Ziekenhuis | Een tijdelijke brug over het IJ, op 5 mei 2016 | Advisering Nationaal Comité, over landelijke Vrijheidsmaaltijd in 2019 en 2020 | Coproducent van nieuwe film van oscarwinnaar Steve McQueen en schrijver Bianca Stigter (Bezette Stad). Première: 202

Blik op de tijd

In 1848 gaf Thorbecke met de Grondwet de nieuwe democratische spelregels voor onze politieke en publieke ruimte. Na de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog ontstond in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Nu, zeventig jaar later, zoekt de samenleving, en zoeken mensen, naar nieuwe regels, ideeën en manieren om met de technologische en ecologische uitdagingen om te gaan.

Wat zijn de instrumenten waarmee we in 2048 politiek bedrijven? Hoe functioneren onze sociale structuren en onze publieke ruimtes? Wat is in onze tijd het juiste deelnemen? Wat is goed burgerschap in de 21eeeuw? Welke wereld gunnen we onszelf? Wat geven wij aan de wereld? Wat gun ik mezelf?

Wat is het goede leven? Wat is menselijkheid? Wie willen we zijn in deze tijd, waarin natuur en techniek ons zoveel nieuwe uitdagingen bieden? Waar komen we vandaan? Hoe creëren we beweging, hoe kunnen we vonken, ontmoeting en ideeën tussen mensen laten ontstaan? Wat zijn de regels, rituelen, normen en waarden waar we voor willen staan? Hoe brengen we verhalen – die we relevant en betekenisvol vinden – bij een publiek?

Deze urgente, morele, politieke en grote vragen, die dwars door de domeinen ecologie, technologie en erfgoed lopen, vragen om een goed functionerende publieke en politieke ruimte, waarin nieuwe ideeën en verhalen kunnen ontstaan, of bestaande ideeën en verhalen wordenbekrachtigd.