19/01/2019
Facebook Twitter RSS

Wat ons drijft

Tussen de dagelijkse perikelen en drukte door, een grote helikopterblik en dito woorden:

1848: Grondwet > 1948: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens > 2048: en dan? Wat is goed burgerschap in de 21e eeuw? Wie willen we zijn in deze tijd, waarin natuur en techniek ons zoveel nieuwe uitdagingen bieden? Welke wereld gunnen we onszelf? Wat geven wij aan de wereld? Wat gun ik mezelf?

Bovenstaande grote vragen, die dwars door de domeinen ecologie, technologie en erfgoed lopen, vragen om een goed functionerende publieke en politieke ruimte, waarin nieuwe ideeën en verhalen kunnen ontstaan, of bestaande ideeën en verhalen worden bekrachtigd. Onze werkgemeenschap denkt, droomt en sleutelt mee aan een goed functionerende publieke en politieke ruimte, waarin ideeën en verhalen ontstaan die bijdragen aan een mooiere, betere en rechtvaardiger wereld.