24/05/2019
Facebook Twitter RSS

wij scheiden ons af!

foto

Partizan Publik dacht de afgelopen maanden mee met de werkgroep kerkhistorisch museum van het project Ulrum 2034. Een club bewoners van een Noord-Groningse dorp met een overtuigde ‘het-kan-wel!’ houding. Ulrum is het dorp van de befaamde dominee Hendrik de Cock die zich in 1834 afscheidde van de hervormde kerk.

foto2

De werkgroep greep de leegstand van Mooi Martje’s hoeske aan om aan te tonen wat een museum over de geschiedenis van Ulrum kan zijn. Het resultaat is een tijdelijk museum aan de Noorderstraat met als titel: ‘Wij scheiden ons af!

foto1

De tentoonstelling vertelt over de beweegredenen van de religieuze afscheiding en de relevantie hiervan voor deze tijd. Ontwerp Erik Wong voerde de redactie aan en ontwierp een heus Hendrik de Cock behang. De lijst met namen van de afgescheidenen werd op het huisje gespijkerd.

foto3

Tot en met Open Monumentendag op 14 september is de tentoonstelling ieder weekend geopend.

foto4