02/04/2020
Facebook Twitter RSS

Amsterdam Energie

Partizan Publik is founding partner van Amsterdam Energie. Deze coöperatie ging zaterdag 24 maart 2012 van start met de presentatie van een manifest over de energiemarkt. Een Amsterdamse stadsheraut riep Amsterdammers op de winsten van energiebedrijven terug te claimen en in te zetten voor het gebruik van oneindige bronnen als wind, zon, water en biomassa. Zie: AmsterdamEnergie.nl.

Het manifest stelt ondermeer dat energie te belangrijk is om alleen aan anonieme overheden en bedrijven over te laten. De ondertekenaars willen zelf weten en beslissen hoe energie opgewekt wordt en wat er met de winsten gebeurt. Zij vragen om openheid en democratie in de energiemarkt.

Diverse Amsterdams bedrijven, kunstenaars en culturele partners, hebben een energiecoöperatie opgericht die 100% transparant is, groene energie uit eigen provincie inkoopt, en de leden van de coöperatie laat beslissen over besteding van winst.

In de huidige markt wordt gezegd dat er minimaal een miljard euro per jaar aan dehandel (dus niet opwekking, of netbeheer) in energie wordt verdiend. Amsterdam Energie sluit zich aan bij de landelijke beweging die zich inzet om die winsten direct te investeren in verduurzaming van de energiemarkt.